Axel T'omas Reifur från Gneistigården

Axel T'omas Reifur från Gneistigården

Gjola och Dj'aknis son
8 juli 2011
Hingst
Fux m vit mule
Fam A-L
Dj'akni från Skogstjärnan
Gjola från Ekdalagård